Anno 1920

Anker Christensen Eftf.

Vognmandsforretning