Affaldshåndtering

I dag er affald ikke kun affald. Vi har den viden, der er behov for i forbindelse med at håndtere genanvendeligt erhvervsaffald, samt andre typer af affald. Vi kan også tilbyde en firmaordning af affaldshåndtering, hvor I som firma kan læne jer tilbage og lade os administrere jeres affald.

Vi har mulighed for at dokumentere at 85 % af de genanvendelige erhvervsaffald, i kategorien: let byggeaffald genbruges. Hvilket jo kan være med til at styrke den grønne profil.

Vælg nedenstående prisliste, for at se div. afgiftspriser for hhv. private og erhverv:

 AFGIFT-PRISLISTE-ERHVERV

AFGIFT-PRISLISTE-PRIVATE

Vi udlejer også containere til haveaffald og containere til byggeaffald.

– vi løser din opgave til fast pris.